Maně × marně

Jedná se o dvojice velmi podobných slov s odlišným významem – správnost jejich zápisů záleží na okolním textu (kontextu celého sdělení).

Maně používáme ve významu náhodně, nahodile, bez úmyslu.

Příklady:

Marně znamená bez vyžádaného výsledku, zbytečně.

Rozhodil papíry maně do prostoru a nezáleželo mu na tom, kam dopadnou.

Pošli tento příspěvek svému blízkému