Egoista × egoysta

Pojmem egoista označujeme člověka, který je sobecký a prospěchářský, tzn. že myslí jen na sebe a své vlastní blaho, a to často bez ohledu na ostatní.

Své chování mění podle situace i podle toho, s kým zrovna jedná. Ti nejlepší bývají dobrými znalci lidí. Když totiž vím, co na koho platí, mohu z toho těžit pro sebe.

Předstírání, manipulace ani využívání jim nejsou cizí. Tak pozor na ně, na první pohled se zdají být velice milí.

Pravopis a etymologie

Slovo egoista, egoismus pochází z francouzského égoïsme a vychází z latinského slova ego, tedy já. Obojí (egoista, egoismus) bylo přejato do českého jazyka a počeštěno. Správné je pouze psaní s měkkým „i“ → EGOISTA (EGOISMUS).

V případě slova egoismus si můžeme vybrat, jestli budeme psát egoismus, či egoizmus. Jedná se o dubletní tvary. V textu je důležité zachovat jednotnost, proto budeme psát buď egoismus, nebo egoizmus (ne obojí).

Skloňování

Egoista patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru předseda.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. egoista egoisté, egoisti
2. egoisty egoistů
3. egoistovi egoistům
4. egoistu egoisty
5. egoisto egoisté
6. egoistovi egoistech
7. egoistou egoisty

Příkladové věty

Ty jsi takový egoista!

Nemám ráda egoisty.

Rozmysli si to, Karel není stvořený pro partnerský vztah. Podle toho, jak se chová, bych řekla, že je hrozný egoista.

Kolega je bezohledný egoista. Kvůli vlastnímu prospěchu ti klidně vrazí kudlu do zad.

Neznám většího egoistu, než jsi ty!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – egoista. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=egoista#bref4
Pošli tento příspěvek svému blízkému