Na rozloučenou × narozloučenou

Z námi nabízené dvojice častých chyb je pravopisně správná pouze jedna podoba slova. V mnohých případech je slovo psáno chybně, protože je též chybně zařazeno mezi tzv. spřežky (výrazy vzniklé ze dvou slov, které jsou psány dohromady jako jedno slovo).

Tento výraz mezi příslovečné spřežky nepatří a píšeme ho vždy pouze zvlášť jako dvě slova: na rozloučenou. Stejné pravidlo platí i pro slova podobná, např.: na shledanou, na viděnou, na slyšenou apod. Tyto výrazy jsou složeny ze zpodstatnělého přídavného jména a předložky „na“, která se pojí se 4. pádem.

Příklady:

Před odjezdem pro něj uspořádáme večírek na rozloučenou.

Na rozloučenou si vezmi tenhle malý dárek.

Pošli tento příspěvek svému blízkému