Spodoba × zpodoba

Synonymem pro slovo spodoba je asimilace.

Oba tyto výrazy používáme v případě, že chceme vyjádřit stav, kdy se jedna hláska přizpůsobuje, připodobňuje jiné hlásce (např. podle znělosti).

Pomůckou pro psaní počátečního písmene u spodoby nám může být skutečnost, že se v podstatě jedná o směřování dohromady, které si vyžaduje právě předponu s-. V přeneseném významu se jedná o sloučení jako například u slov scelit, spojit, sjednotit apod.

Příklady:

Spodoba znělosti je přizpůsobení hlásek pro snadnější artikulaci.

Hlásková spodoba často usnadňuje výslovnost některých slov.

Ve slově trubka dochází ke spodobě znělosti, proto vyslovujeme jako [trupka].

Mám problémy se spodobou znělosti.

Pošli tento příspěvek svému blízkému