Adekvátní × atekvátní

Přídavné jméno adekvátní značí něco přiměřeného či shodného, odpovídajícího dané situaci či skutečnosti.

Je možné používat obě varianty?

Správný pravovis tohoto slova je s „D“, tedy adekvátní. I při vyslovování tohoto slova používejte „D“.

Etymologie a význam slova

Přídavné jméno adekvátní pochází z latinského slova adaequātus tedy „přiměřený, vyrovnaný“, což je původem příčestí trpné slovesa adaequāre, které znamená „vyrovnávat“, to vzniklo z termínu ada aequus – „rovný“.

Přídavné jméno adekvátní tedy označuje něco, co je dané skutečnosti rovno, jedná se o něco, co je shodné, přiměřené, přijatelné či odpovídající.

Synonyma a antonyma

Namísto výrazu adekvátní můžete, v závislosti na kontextu, použít například tato přídavná jména podobného významu:

akceptovatelný, odpovídající, dostatečný, přiměřený, přijatelný, rozumný nebo patřičný.

Antonymem, tedy slovem opačného významu, je slovo neadekvátní. Případně můžete použít některé ze synonym s použitím předpony ne- (nepřijatelný, nedostatečný atp.)

Stupňování přídavného jména

Dělení slova: adek-vát-ní

Adekvátní je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
adekvátní
  1. stupeň (komparativ)
adekvátnější
  1. stupeň (superlativ)
nejadekvátnější

Použití ve větě:

Byla mu poskytnuta adekvátní náhrada.

Nabízíme 5 týdnů dovolené, adekvátní platové ohodnocení a množství různých benefitů.

Opravdu si myslíš, že to byla adekvátní reakce, Petře? Podle mne jsi to dost přehnal.

Domnívám se, že by bylo vhodné použít nějaký adekvátnější termín.

Nejsem schopna mu poskytnout adekvátní péči.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 41,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému