Kdo ví × kdoví

Tato slova patří do skupiny spřežek, tvořených ze zájmen a zájmenných příslovcí.

Rozdíl mezi nimi je jen velmi nepatrný a obvykle závisí na zbylém kontextu věty. Ve většině případů je proto možný obojí pravopis.

Příklady:

Ten, kdo ví, jak se ta krysa dostala do naší kuchyně, ať to hned řekne!

Kdoví kolik těch vojáků padlu u Cařihradu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému