Dovést × dovézt

Tato dvojice je ohledně pravopisu poměrně zajímavá a není od věci jí věnovat svou pozornost.

Sloveso dovést se používá ve významu: někoho někam přivést, doprovodit. Základem je slovo vést (vedení, vodit) – udávat směr, řídit apod. Jiná situace ale nastává, když použijeme sloveso dovézt.

Sloveso dovézt s „z“ v základu slova používáme ve významu: dopravit něco někam vozidlem či jiným prostředkem, exportovat (dovézt zboží z ciziny). Základem slovesa dovézt je výraz vozit (vozidlo). Jak je patrné, základem obou uvedených výrazů je zcela jiné slovo s naprosto odlišným významem.

Ve spisovném českém jazyce tedy existují obě varianty slova, můžeme napsat dovést i dovézt, je ale nutné rozlišovat jejich významy. Zřejmé je to při užití v 1. osobě jednotného čísla: dovedu (dovést) × dovezu (dovézt).

Příklad:

Já toho grázla musím dovést až do jeho školní třídy – jinak mi nejspíše uteče!

Překvapivě pro všechny ostatní, dovezl Petr všechny pomeranče do obchodu v pořádku.

Mohli byste nám z Francie dovézt nějaká vína a sýry.

Petr musí zítra dovést naši malou Petru k lékaři.

Pošli tento příspěvek svému blízkému