Šampon × šampón

Spisovný český jazyk připouští pouze variantu šampon s krátkým „o“ v základu slova. Máme sice tendenci výraz vyslovovat dlouze, ale napsat ho lze pouze krátce.

Tento pravopis je pravděpodobně způsoben tím, že se jedná o slovo cizího původu. Výraz přešel do českého jazyka z angličtiny (shampoo), přes němčinu (Schampun), jak víme, oba tyto jazyky nerozlišují dlouhé samohlásky jako právě čeština. I přesto, že se slovo přizpůsobilo českému jazykovému systému a lze jej zcela normálně skloňovat (šamponu, šamponem), ponechalo si tento pravopis.

Příklady:

Už jsi zkoušel ten nový kopřivový šampon?

Ženy často používají stejnou značku šamponu a kondicionéru pro lepší péči o své vlasy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému