Podružný × poddružný

Při rozhodování o správném pravopisu následujícího slova se budeme řídit jeho významem. Přídavné jméno podružný se používá ve významu druhořadý, méně významný, méně důležitý, méně závažný, vedlejší, podřadný apod.

Základem slova je tedy předložka „po-“ a přídavné jméno „druhý“ (po druhé). Není tedy důvod psát zdvojené „d“, protože došlo ke spojení po + druhý, proto píšeme podružný pouze s jedním „d“. Stejně píšeme i slova příbuzná a odvozená, např.: podružnost, podružně apod. Pozor na záměnu — slovo není nijak spojeno s podstatným jménem poddruh (zde předložka „pod“ + podstatné jméno „druh“).

Příklady:

Neřeš podružné otázky, řeš raději důležité věci.

Nemám zájem vykonávat podružnou funkci třídního pokladníka.

Pošli tento příspěvek svému blízkému