Principielní × principiální

Velmi často se můžeme setkat s oběma variantami tohoto výrazu, nenechte se ale mýlit, pravopisně správná varianta je pouze ta druhá – principiální.

Výraz principielní je nepřijatelný, avšak hojně se objevuje především v odborné literatuře, proto si musíme dát na správně psanou podobu a výslovnost tohoto přídavného jména obzvlášť pozor.

Nutno dodat, že slovo principiální je něco, co se týká principu, což je nějaká základní vůdčí myšlenka nebo pravidlo. Slovo pochází z latinského principium, v překladu to znamená počátek. Jistě vás proto nepřekvapí, že po tvrdé souhlásce píšeme v tomto výrazu pouze měkké i.

Příklady:

Naše zkušenost s válkami vyvolává v lidech principiální odmítání těchto agresivních konfliktů.
Na dalším obrázku je principiální schéma zapojení.
Tato principiální nerovnost panuje po celou moderní dobu.
Takže naše názory jsou naprosto jasné a principiální.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému