Konvexní × konveksní

Odborný pojem konvexní znamená, že je něco vypouklé či vypuklé. Tento termín se užívá například v optice nebo ve fyzice (konvexní čočka, konvexní zrcadlo), taktéž v matematice (konvexní úhel, konvexní plocha, konvexní křivka).

Slovo konvexní můžeme užít i při popisu vnitřního břehu zákrutu koryta (konvexní břeh).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu konvexní podává následující výklad.

Slovo konvexní vychází z latinského convexus s významem klenutý nebo svedený dohromady. Je odvozeno od convehere (svážet). Jedná se o složeninu předpony con- (kom-) a vehere (vézt).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby konvexní. Z původního zápisu se přejalo psaní písmene x. Konvexní je jediná správná podoba slova (konveksní je chybný zápis).

Opakem slova konvexní je konkávní (dutý, vyhloubený).

Dělení slova

kon-vex-ní

Příbuzná slova

konvexně (příslovce), konvexnost (podstatné jméno)

Skloňování

Konvexní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. konvexní konvexní konvexní konvexní
2. konvexního konvexního konvexní konvexního
3. konvexnímu konvexnímu konvexní konvexnímu
4. konvexního konvexní konvexní konvexní
5. konvexní konvexní konvexní konvexní
6. konvexním konvexním konvexní konvexním
7. konvexním konvexním konvexní konvexním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. konvexní konvexní konvexní konvexní
2. konvexních konvexních konvexních konvexních
3. konvexním konvexním konvexním konvexním
4. konvexní konvexní konvexní konvexní
5. konvexní konvexní konvexní konvexní
6. konvexních konvexních konvexních konvexních
7. konvexními konvexními konvexními konvexními

Příkladové věty

Inflexní body jsou takové body, ve kterých se konvexní funkce mění na konkávní.

Jako konvexní úhly označujeme tyto: přímé, plné, nulové, ostré i tupé.

Netušila jsem, že se do dětských pokojíčků dávají i konvexní zrcadla, která svým deformovaným obrazem stimulují zrak a také prý podněcují fantazii a komunikaci.

Konvexní zrcadla se využívají v dopravě na nepřehledných křižovatkách.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – konvexní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit.04.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=konvexn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému