Faraon × faraón

Ještě do roku 1993 platilo pravidlo, které udávalo, že přejatá slova s koncovkou –on mají vždy dlouhou samohlásku. V takových slovech jako: balkón, citrón, bujón, stadión, šampión atd. byly jediné pravopisně správné varianty. Po nové kodifikace, právě v roce 1993, došlo k zásadní změně zápisu těchto slov; nyní je můžeme psát jak s dlouhou samohláskou, tak i krátkou. Nemění to nijak jejich význam.

Stejné pravidlo se týká i našeho faraona, lze ho psát oběma způsoby, tedy faraon i faraón. Důležité je, abyste v rámci jednoho textu nestřídali obě varianty slova, doporučujeme si vždy vybrat pouze jednu.

A kdo, nebo co je faraon/faraón? Jednalo se o vládce ve starém Egyptě. Dnes takto označujeme teplomilného mravence, u nás žijící převážně v lidských příbytcích.

Příklady:

Ústředním prostorem uvnitř pyramidy je velká galerie vedoucí do komory faraona.

Smrt si pro faraóna přišla ve věku pouhých cca 19 let.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému