Sociální × socyální × socijální

Pojem sociální můžeme vyložit z různých hledisek. Sociální označuje vše, co se dotýká lidské společnosti a mezilidských vztahů.

Slovo sociální pod sebou nese též vše, co se týká snahy zlepšit společenské poměry (sociální revoluce). Slovem sociální můžeme označit i cokoli, co se dotýká životních podmínek jednoho člověka ve vztahu ke společnosti, státu – hmotné zabezpečení.

Jako „sociální případ“ označíme někoho, kdo je kvůli svým nesnadno řešitelným životním podmínkám a sociálním problémům odkázaný například na pomoc státu a pobírá sociální dávky.

Z pohledu biologie jako sociální označíme živočichy, kteří celý život žijí společně (včely).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu sociální podává následující výklad.

Slovo sociální (též socializovat, socializace, socialismus, socialistický atd.) bylo přejato do našeho jazyka z německého sozial. Francouzské social má původ v latinském sociālis (družný, společenský), které bylo odvozeno od socius (druh, společnost).

Přípona -ální (-ární) značí cizí původ slova, tedy přídavné jméno, které bylo přejaté. Slovo sociální si zachovává svůj cizí základ (sozial/social), který koresponduje i s naším pravidlem zápisu, kdy se po písmenu c jakožto pravopisně měkké souhlásce, píše měkké „i“ (podobně po: ž, š, č, ř, j, ď, ť, ň).

Z těchto výše uvedených důvodů je správné pouze psaní → SOCIÁLNÍ.

Skloňování

Sociální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. sociální sociální sociální sociální
2. sociálního sociálního sociální sociálního
3. sociálnímu sociálnímu sociální sociálnímu
4. sociálního sociální sociální sociální
5. sociální sociální sociální sociální
6. sociálním sociálním sociální sociálním
7. sociálním sociálním sociální sociálním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. sociální sociální sociální sociální
2. sociálních sociálních sociálních sociálních
3. sociálním sociálním sociálním sociálním
4. sociální sociální sociální sociální
5. sociální sociální sociální sociální
6. sociálních sociálních sociálních sociálních
7. sociálními sociálními sociálními sociálními

Synonymní slova

Synonymum, kterým můžeme nahradit přídavné jméno sociální, je: společenský.

Příkladové věty

Sociální psychologie je nesmírně zajímavá.

Sociální román nám líčí problémy obyčejných lidí, jejich každodenní život a odehrává se v prostředí továren či měst.

Každý měsíc je naše hrubá výplata chudší nejen o daň z příjmu, ale také o odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

On je vyloženě sociální případ, když ho potkáš, máš chuť dát mu na jídlo.

Jsem odkázán na sociální dávky.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – sociální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 27.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=soci%C3%A1ln%C3%AD#bref1
Pošli tento příspěvek svému blízkému