Spravit × zpravit

U této dvojice se budeme při psaní rozhodovat podle významů a základů slov. Napsat totiž můžeme obě varianty, každou ale použijeme v jiném případě.

Sloveso zpravit se „z“ na začátku je odvozeno od slova zpráva ve významu informace, sdělení. S tím je také spjat význam slovesa, zpravit používáme ve smyslu oznámit něco někomu, podat zprávu, informovat (zpravit někoho o něčem).

Naopak sloveso spravit s počátečním „s“ je odvozeno od slova správa s významem vedení, řídící orgán (např. nějaké instituce, úřadu apod. — Správa Krkonošského národního parku). Proto i slovo spravit nese podobný obsah: spravit/spravovat něco – být něčeho správce, opravit něco rozbitého, provést opravu apod. Sloveso spravit se používáme ve smyslu ztloustnout (spravit se o pár kil).

Příklady:

O té události jsme již byli všichni písemně zpraveni.

Neboj, všechno se spraví.

Měl by sis už konečně nechat spravit ty boty.

Zpravil jsi Petra o té příjemné zprávě?

Došel na pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení.

Pošli tento příspěvek svému blízkému