Organismus × organizmus

Slovem organismus označujeme živého jedince (živočich či rostlina), soubor tělesných orgánů a celek, který je uspořádaný za nějakým účelem a který má určitou funkci (státní organismus).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo organismus souvisí se slovem orgán (část těla živočichů, která má určitou funkci – játra, ledviny, …). Orgán vychází z pozdnělatinského organum (nástroj, smyslové ústrojí, orgán), to vychází z řeckého órganon (nástroj, nářadí, dílo) od érgon (dílo, práce).

Organismus je tedy slovo přejaté a počeštěné do podoby organizmus. Protože se jedná o dubletu, umožňují nám Pravidla českého pravopisu dvojí způsob zápisu – organismus i organizmus.

Obojí je správné, ale za základní a stylisticky neutrální se považuje varianta se -s-, tedy přípona -ismus. Důležité je, aby byla v textu zachována jednotnost.

Skloňování

Organismus patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. organismus/organizmus organismy/organizmy
2. organismu/organizmu organismů/organizmů
3. organismu/organizmu organismům/organizmům
4. organismus/organizmus organismy/organizmy
5. organisme/organizme organismy/organizmy
6. organismu/organizmu organismech/organizmech
7. organismem/organizmem organismy/organizmy

Příkladové věty

Nebývám nemocný, mám odolný organismus.

Jeho organismus/organizmus nezvládl takový fyzický a psychický nápor a hned zkolaboval.

Lidské tělo je velice složitý organismus.

Během podzimních a zimních měsíců není na škodu podpořit naši imunitu ještě více a zvýšit tak obranyschopnost organismu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – organismus. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 22.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=organismus
Pošli tento příspěvek svému blízkému