Zvesela × z vesela

Český pravopis uznává pouze podobu zvesela (psáno dohromady). Jedná se o příslovečnou spřežku (spojení dvou slovních druhů v jedno slovo), kterých je český jazyk plný, např. poprvé, vcelku, navečer apod.

Některé spřežky lze psát i odděleně jako dvě slova, např. na boso i naboso, za prvé i zaprvé, k večeru i kvečeru apod.

V tomto případě toto ale možné není a výraz zvesela píšeme vždy dohromady. V případě spřežek nelze vysledovat jasná a přehledná pravidla. Zde si ale můžeme všimnout, že předložka psaná samostatně zcela neodpovídá tvaru následujícího slova a významu, a proto je smysluplnější psát výraz dohromady. Jedná se tedy o výraz odpovídající svým významem příslovci vesele či radostně.

Příklady:

Chodil do školy vždy zvesela.

Zvesela nám přivítal u sebe doma.

Vykračoval si domů zvesela a ještě si u toho zpíval.

Pošli tento příspěvek svému blízkému