Brilantní × briliantní

Přídavné jméno brilantní znamená skvělý, oslnivý, vynikající a znamenitý (dle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost).

Patvar briliantní má pravděpodobně původ ve slově briliant (broušený diamant), ale jako přídavné jméno se nepoužívá.

Příklad:

Jeho mysl byla neskutečně brilantní – není se však čemu divit, byl to samotný Sherlock Holmes.

Pošli tento příspěvek svému blízkému