Zodpovědnost × zotpovědnost

Pojmem zodpovědnost označujeme povinnost ručit za něco či za někoho, garantovat správné provedení něčeho.

Zodpovědnost je znakem, že se na někoho můžeme spolehnout. Zodpovědný člověk si je vědom závažnosti různých důsledků svého jednání. Zodpovědné chování je uvážlivé a rozvážné.

Pravopis a etymologie

Správný je pouze zápis zodpovědnost. Slovo vzniklo pomocí předpon z-, od-. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky k heslu uvádí, že je rovnocenné s pojmem „odpovědnost“.

Skloňování

Zodpovědnost patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru kost.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. zodpovědnost zodpovědnosti
2. zodpovědnosti zodpovědností
3. zodpovědnosti zodpovědnostem
4. zodpovědnost zodpovědnosti
5. zodpovědnosti zodpovědnosti
6. zodpovědnosti zodpovědnostech
7. zodpovědností zodpovědnostmi

Příkladové věty

Nepřenášej na mě zodpovědnost za úkoly, které byly svěřené tobě!

S věkem roste zodpovědnost.

Zodpovědnost a pečlivost jsou pro tuto pozici zásadní.

Můj smysl pro zodpovědnost mi velí dělat věci pořádně.

Jako zodpovědný otec nemohl pustit svou náctiletou dceru ven na Silvestra.

Zodpovědnost je jeho nejlepší lidská vlastnost.

Beru na sebe veškerou zodpovědnost, která s tímto činem a jeho případnými následky souvisí.

Pavel je nezodpovědný floutek, kterému vůbec nedochází, co všechno svým jednáním může způsobit, protože to má prostě na háku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – zodpovědnost. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=zodpov%C4%9Bdnost
Pošli tento příspěvek svému blízkému