Lýčený × líčený

I přesto, že se tvary mohou zdát stejné, stejné rozhodně nejsou. Lýčený i líčený jsou pravopisně správné, každý ale nese jiný význam.

Lýčený je přídavné jméno odvozené od vyjmenovaného slova lýko, proto píšeme „y“. Lýko je část stromu ukrytá pod kůrou, lýčené je pak něco z lýka vyrobené (boty, kabelka apod.).

Líčený s „y“ nemá s vyjmenovaným slovem po L nic společného. Jedná se totiž o tvar odvozený od podstatného jména líčení, které pojmenovává slohový útvar vyprávění s citovým zabarvením. Slovo líčený je nejčastěji spojováno s podstatným jménem zájem (líčený zájem), ve smyslu předstíraný, hraný, nepravý apod.

Příklady:

Dříve lidé nosili lýčené střevíce.

Ten příběh líčený Pavlem mi přišel strašidelný.

Nehraj to na mě, ten zájem je zjevně líčený.

Pošli tento příspěvek svému blízkému