Prioritizace × priorizace

Prioritizace nebo priorizace? Toto jsou skutečné oříšky v našem slovníku. Pojďme se na ně podívat blíže.

Pravopis a etymologie

Je zřejmé, že obě slova mají společného jmenovatele – prioritu. Priorita znamená přednostní nárok z hlediska z času. Slovo priorita vychází ze středolatinského slova prioritas, a to je zase odvozeno z latinského slova prior (přednější, význačnější). Jde tedy vlastně o 2. stupeň ke starolatinskému prī (vpředu).

Samotnou prioritizaci ani variantu priorizace nenajdeme v žádné dostupné kodifikované příručce. Oba pojmy se v psaném textu vyskytují zhruba ve stejné míře (například v různých článcích na internetu). Ani jedno ze slov nevykazuje znaky nějaké stylové příznakovosti a lze říci, že jsou svým stylem neutrální.

Osobně bych se přiklonila k tomu, že správnější je varianta prioritizace, uvážím-li, že veškeré odvozeniny slova priorita se píší s „t“, např. prioritní (přídavné jméno), prioritně (příslovce). Stejně tak by se dala vzít v potaz možnost, že slovo prioritizace bylo přejato z anglického jazyka, konkrétně ze slova prioritization (stanovení priorit), což je vlastně i význam slova prioritizace – určit/stanovit priority, upřednostnit to nejdůležitější.

Na kodifikování správné podoby si však zřejmě budeme muset ještě chvíli počkat. Jedno je ale jisté. Všechna „i“ obsažená v tomto slově budou měkká.

Skloňování

Prioritizace je podstatné jméno rodu ženského a skloňuje se podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. prioritizace prioritizace
2. prioritizace prioritizací
3. prioritizaci prioritizacím
4. prioritizaci prioritizace
5. prioritizace prioritizace
6. prioritizaci prioritizacích
7. prioritizací prioritizacemi

Příkladové věty

Věděli jste, že existuje kurz na prioritizaci v osobním životě?

Prioritizace hodnot mi pomohla zvýšit produktivitu práce.

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo systém prioritizace, podle něhož se lidé očkují.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3.
Pošli tento příspěvek svému blízkému