Velvyslanec × velvislanec

V pravopisných příručkách lze najít pouze jednu podobu slova, a to velvyslanec s „y“. Při psaní si můžeme pomoci významem slova. Podstatné jméno velvyslanec označuje diplomatického zástupce, který je vysílán do různých zemí za účelem jednání, vyjednávání apod.

Podstatné je, že se jedná o člověka, který je někam vyslán/vysílán; základem je sloveso vysílat/vyslat, v tomto slovese též píšeme „y“, protože se jedná o předponu -vy/-vý (důkazem může být fakt, že je možné výměnou předpon vytvořit jiná slova – zaslat, poslat apod.).

Podstatné jméno velvyslanec či vyslanec je odvozeno právě od zmíněného slovesa, a proto jej též píšeme s „y“. Předpona vel- poté označuje vyšší důležitost či funkci (velvyslanec je vyšší diplomatický zástupce než pouhý vyslanec). Stejně píšeme i slova příbuzná, např. velvyslankyně, velvyslanectví, velvyslanecký apod.

Příklady:

V příštím týdnu navštíví Českou republiku velvyslanec Německa.

Velvyslanec je hlavou sídla, které se nazývá velvyslanectví.

Pošli tento příspěvek svému blízkému