Servilní × servylný

Pojmem servilní označíme většinou takové chování či jednání, které je na první pohled až nápadně ponížené vůči druhému.

Servilní člověk je podlézavý, patolízalský, někdy otrocký. Vzhledem k sobě samým se servilní lidé chovají mnohdy nedůstojně.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu servilní podává následující výklad.

Slovo servilní (servilnost – podstatné jméno) bylo do našeho jazyka přejato z německého servil. Servil pochází z latinského servīlis (otrocký), které je odvozeno od servus (otrok).

Servilní bylo počeštěno, avšak zachovalo si svůj původní pravopis – měkká „i“. Pomocí přípony -ní tvoříme přídavná jména náležející k měkkému vzoru „jarní“.

Stupňování:

  1. servilní
  2. servilnější
  3. nejservilnější

Skloňování

Servilní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. servilní servilní servilní servilní
2. servilního servilního servilní servilního
3. servilnímu servilnímu servilní servilnímu
4. servilního servilní servilní servilní
5. servilní servilní servilní servilní
6. servilním servilním servilní servilním
7. servilním servilním servilní servilním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. servilní servilní servilní servilní
2. servilních servilních servilních servilních
3. servilním servilním servilním servilním
4. servilní servilní servilní servilní
5. servilní servilní servilní servilní
6. servilních servilních servilních servilních
7. servilními servilními servilními servilními

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno servilní, jsou: podlézavý, patolízalský, otrocký.

Příkladové věty

Jeho servilní chování mě dráždí, protože stejně poníženě se uchází o ženy, a tak se, podle mě, správný chlap nechová. Je to odpudivé.

Dávám přednost tomu, když jsou mí podřízení servilní.

Jeho omluva byla vzhledem k mému vzteku patřičně servilní.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – servilní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=serviln%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému