Přístavek × přistavek

Přístavek neboli apozice je jedním z větných členů, varianta přívlastku. Také přístavek nám podává určité doplňující informace k podstatnému jménu, jehož se týká.

Do věty je však určitým způsobem vložen navíc (přistavěn) a na rozdíl od přívlastku podstatné jméno nijak zvlášť nespecifikuje, jen ho pojmenovává jiným způsobem. Důležité je vědět, že se přístavek ve větě odděluje čárkou z obou stran.

Johann Sebastian Bach, představitel barokní hudby, se narodil v německém Eisenachu.

V nejazykovědném významu pak přístavek označuje něco, co bylo přistavěno, obvykle ve smyslu dodatečné části stavby/stavení.

Pravopis a etymologie

Slovo přístavek je odvozeno od slovesa stavět. Stavět má původ ve slovanských jazycích, kterými také prochází napříč. Najdeme ho v polštině stawiać s významem stavět či budovat, v ruštině stáviť ve smyslu stavět a dávat, v srbštině a chorvatštině stȁviti, tedy postavit a položit.

Je jen jeden správný způsob psaní, a to PŘÍSTAVEK.

Skloňování

Přístavek je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. přístavek přístavky
2. přístavku přístavků
3. přístavku přístavkům
4. přístavek přístavky
5. přístavku přístavky
6. přístavku přístavcích
7. přístavkem přístavky

Synonyma

Synonymum pro slovo přístavek z pohledu jazykovědy je apozice.

Příkladové věty

„Nadiktuji vám pár vět a provedeme rozbor. To jsem zvědavá, kolik z vás pozná přístavek,“ pronesla vyučující zlomyslně.

Dům to byl pěkný, ale Honza měl pořád pocit, že tomu ještě něco chybí. Možná malý dřevěný přístavek ze severní strany?

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému