Vysutý × visutý

Dvě slova, která se stejně čtou, ale mají naprosto odlišný význam, jsou oblíbeným chytákem učitelů a pravidelně se objevují ve většině diktátů u přijímacího řízení na střední školy.

V tomto případě jsou správné obě varianty. Důležité je zvolit správné i/y ke zbytku textu, protože mění význam slova.

Visutý = tvar je odvozen od slova viset. Nejde proto o předponu.

Vysutý = je zkrácený tvar slova vysunutý a má stejný význam. V tomto případě jde o klasický případ předpony vy-/vý-, ve kterých se píše y.

Příklad:

Obraz visutý na stěně byl nakřivo.

Praštil jsem se o ze stolu vysutý šuplík.

Pošli tento příspěvek svému blízkému