Zpevněný × spevněný

Pravopisně korektní je pouze podoba zpevněný. Předponu z- zde můžeme zdůvodnit změnou stavu (pevný – zpevnit), učinit něco pevným nebo pevnějším.

Obecně platí, že předpona z- je součástí sloves, která vznikla od podstatných nebo přídavných jmen, jež mají význam učinit nebo stát se tím, co znamená slovo základové, což potvrzuje i tento příklad (obdobně slova: prostý – zprostit, pochybný – zpochybnit atp.). Varianta s počátečním „s“ ve spisovném jazyce neexistuje.

Příklady:

Jeho svaly jsou zpevněné z častých návštěv posilovny.

Po opravě silnice máme teď zpevněné krajnice.

Sní o zpevněných hýždích.

Pošli tento příspěvek svému blízkému