Pucovat × do pucu × dopucu

Pucovat znamená čistit, ale v přeneseném významu také nadávat, hubovat (zpucovat někoho; to ale bylo pucování); chodit s prosbou o přímluvu (pucovat kliky); něco uklidit, vyčistit, napravit (dát se do pucu); sníst (spucovat).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu pucovat podává následující výklad.

Slovo pucovat pochází z německého putzen (čistit), ale další původ slova putzen není znám.

Slovo bylo přejato a počeštěno (podle výslovnosti) do podoby PUCOVAT.

Vzhledem k tomu, že žádná z příruček nenašla výraz dopucu (psáno dohromady), ale pouze v podobě dvou samostatných slov, nejedná se o příslovečnou spřežku. Proto do pucu píšeme pouze zvlášť(dát) do pucu.

Pozor na psaní s/z:

Spucovat se znamená sníst.

Zpucovat se z znamená vyhubovat, případně očistit.

Časování

Sloveso pucovat patří do 3. slovesné třídy (-je; on teď pucuje), vzor kupuje (kupoval – pucoval).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) pucuju pucujeme
2.     (ty, vy) pucuješ pucujete
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) pucuje pucují

Rozkazovací způsob

Pucuj! Pucujte!

Příčestí

Činné pucoval
Trpné pucován

Přechodník

Přítomný – mužský rod pucuje pucujíce
Přítomný – ženský, střední rod pucujíc
Podstatné jméno slovesné pucování

Příkladové věty

Takhle tam nemůžeš jít, dej se trochu do pucu, ale hlavně už nebreč.

My vám ten barák dáme do pucu, nebojte.

Vypucuj si boty, máš je celé od bláta!

Máma mě zpucovala, že jsem přišel pozdě.

Pucoval jsem kliky, aby tě tam vzali, a ty se mi takhle odvděčíš?!

Spucoval čtyři knedlíky se zelím a teď spí jak zabitý.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – pucovat. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pucovat
Pošli tento příspěvek svému blízkému