Předseda × předceda

Pokud si objasníme základ slova, bude nám pravopis hned jasný a nemůžeme v tomto podstatném jménu udělat chybu.

Můžeme napsat pouze tvar předseda s písmenem „s“ uprostřed. Základem slova je sloveso sedět – předseda jako ten, kdo předsedá (sedí před ostatními při jednání apod.).

Podstatné jméno je složeno z předpony před- a slovesa sedět, není tedy možné jej napsat jinak. Druhý námi nabízený tvar je zcela nesmyslný.

Příklady:

Podle vzoru předseda se skloňuje například podstatné jméno hrdina.

Mého otce zvolili předsedou místního výboru.

Pošli tento příspěvek svému blízkému