Plebiscit × plebyscyt

Pojmem plebiscit označujeme hlasování lidu o závažném státním aktu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu plebiscit podává následující výklad.

Slovo plebiscit bylo přejato z německého Plebiszit a z latinského plēbiscītum (usnesení plebejského shromáždění). Jedná se o složeninu z plēbs (lid, dav) a scītum (usnesení, rozhodnutí).

Jedná se o slovo přejaté a počeštěné. Z výše uvedeného vyplývá, že jediný správný způsob zápisu je v podobě PLEBISCIT (→ Plebiszit, plēbiscītum).

Dělení slova:

ple-bi-s-cit

Příbuzná slova:

plebiscitní (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo plebiscit, jsou: hlasování (lidové), referendum.

Skloňování

Plebiscit patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. plebiscit plebiscity
2. plebiscitu plebiscitů
3. plebiscitu plebiscitům
4. plebiscit plebiscity
5. plebiscite plebiscity
6. plebiscitu plebiscitech
7. plebiscitem plebiscity

Příkladové věty

Sárský plebiscit proběhl 13. ledna 1935.

Plebiscit má spíše konzultativní charakter.

Plebiscit na Těšínsku se nakonec neuskutečnil.

Rozhodnutí vrchnosti se jim nelíbilo, lidé požadovali plebiscit.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – plebiscit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 27.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=plebiscit
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému