Rentgen × rengen × rendgen

Pojmem rentgen označujeme vyšetřovací přístroj, který pracuje s rentgenovým zářením.

Použití rentgenu známe především z oblasti medicíny, ale využívá se jej také ve fyzice, krystalografii, průmyslu či bezpečnostních zařízeních.

Pravopis a etymologie

Slovo rentgen vzniklo podle příjmení německého fyzika Wilhelma Conrada Röntgena (1845–1923), který záření objevil. Protože však tehdy Röntgen nevěděl, o jaké záření vlastně jde, sám mu říkal x-paprsky (anglicky x-rays). Objev mu roku 1901 přinesl Nobelovou cenu za fyziku.

Röntgen byl počeštěn do podoby RENTGEN, což je také jediný správný způsob zápisu. Rentgen lze napsat také jako zkratku rtg. nebo značku R.

Další slovní druhy:

  • přídavné jméno: rentgenový (snímek),
  • sloveso: rentgenovat,
  • podstatné jméno slovesné: rentgenování,
  • příslovce: rentgenově.

Skloňování

Rentgen patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. rentgen rentgeny
2. rentgenu rentgenů
3. rentgenu rentgenům
4. rentgen rentgeny
5. rentgene rentgeny
6. rentgenu rentgenech
7. rentgenem rentgeny

Příkladové věty

Po pádu z koně mě lékaři poslali na rentgen.

Byla jsem na rentgenu zubů.

Na praxi jsem si vyzkoušela i práci s rentgenem.

Díky rentgenovému záření můžeme neinvazivně proniknout až ke kostím každého člověka.

K vyšetření zlomenin se krom jiného používá rentgen.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetová jazyková příručka – rentgen. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=rentgen&dotaz=rtg&ascii=0
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému