Proměna × promněna

Při zdůvodňování pravopisu těchto výrazů nám budou známá pravidla málo.

I v češtině existují výrazy, které je velice těžké vysvětlit dostupnými poučkami a nezbude nám nic jiného, než si je zapamatovat. Mezi ně patří právě výrazy se stejným základem jako námi nabízené slovo.

Výrazy jako např.: záměna, změna, směna, měna, změnit, odměna, směnit, měnit, zaměnit, proměnit, odměnit, vyměnit píšeme vždy pouze s –mě– v základu slov. Proto i výraz proměna jde psát pouze jedním způsobem.

Příklady:

Tak osudovou proměnu jsem nečekala.

Zcela se mu proměnily rysy v obličeji.

Franz Kafka napsal v roce 1915 povídku Proměna.

Pošli tento příspěvek svému blízkému