Tryzna × trizna

U starých Slovanů byla tryzna slavností na počest zesnulých. Později se jednalo o smuteční slavnost pořádanou k poctě významných zemřelých. Dnes se tryzny pořádají i v soukromém rodinném kruhu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu tryzna podává následující výklad.

Zápis slova tryznatvrdým y byl nejspíš přejat z polského tryzna ze staroslověnského, staroruského trizna a s významem „bojová hra nebo cena pro vítěze“. Praslovanská trizna byla původně zřejmě „pohřební slavnost s bojovými hrami“, což nejspíš souvisí s trizь (tříletý). To by odpovídalo litevskému treigȳs s původním významem „slavnost, při které se obětují tříletá zvířata“.

Slovo bylo přejato do českého jazyka v podobě TRYZNA, což je také jediný správný zápis.

Dělení slova:

tryz-na

Synonyma

Synonyma, kterými lze nahradit slovo tryzna, jsou: panychida, smuteční slavnost.

Skloňování

Tryzna patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. tryzna tryzny
2. tryzny tryzen
3. tryzně tryznám
4. tryznu tryzny
5. tryzno tryzny
6. tryzně tryznách
7. tryznou tryznami

Příkladové věty

Každý rok se na Národním hřbitově v Terezíně koná smuteční vzpomínková slavnost Terezínská tryzna.

Z Terezínské tryzny se již stala tradice.

Hlavní projev tryzny přednesl světově uznávaný literát.

Začátek samotné tryzny byl uskutečněn v sobotu v pravé poledne na Václavském náměstí.

Netušila jsem, že se v Praze pořádá i Tryzna za utonulé.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – tryzna. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=tryzna
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému