Mermomocí × mervomocí

Z nabízené dvojice je správná pouze jedna varianta, a to: mermomocí. Jedná se o ustálené slovní spojení, které poměrně běžně používáme, avšak původ a vznik výrazu nám zůstává utajen nebo si jej již neuvědomujeme.

Výraz je řazen mezi příslovce a užívá se ve významu: všemožně, vší mocí, stůj co stůj, za každou cenu apod. K pochopení vzniku slova nám pomůže rozdělení na dva základy: mermo- mocí. Podstatné jméno moc vyjadřuje schopnost něco vykonat, sílu, vliv, případně úsilí k něčemu.

Část mermo- původně vznikla od slovesa mřít (stejně jako např. vzniklo příslovce letmo od slovesa letět), které se v současném jazyce vyskytuje velmi zřídka, protože je nahrazováno slovesy frekventovanějšími: zemřít, umřít, odumřít apod.

Mermomocí tak v doslovném významu označuje úsilí až do umření. Výraz lze psát dohromady, ale i zvlášť jako příslovce a podstatné jméno: mermo mocí.

Příklady:

Ona vždy mermomocí prosazuje vlastní názor.

Ty chceš zase mermomocí vyhrát, že?

Pošli tento příspěvek svému blízkému