Slézt × zlézt

Obě slovíčka (slézt i zlézt) se opravdu používají a jsou pravopisně správně, ale musíte dávat pozor na jejich význam. Ten se totiž liší. Výraz slézt použijte v případě, že chcete říci, „dostat se dolů pomocí lezení“.

Příklad:

Bezpečně slezl ze střechy.

Hovorově můžeme použít slovo slézt i v tomto případě:

Rychle mu slezly nehty/vlasy.

Slovo zlézt je vhodné pro případy, kde se překážka překoná technikou „lezení“. V příkladu to bude vypadat jednodušeji:

Zlezl velmi náročnou horu v Himalájích.

Pošli tento příspěvek svému blízkému