Etiologie × etylogye

Pod cizím pojmem etiologie se skrývá nauka o příčinách a původu vzniku nemocí.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu etiologie podává následující výklad.

Původ slova etiologie nalezneme v latinském aetiologia, která má vztah k řeckému aitíā (příčina, důvod).

Přípona -logie se vyskytuje ve složeninách slov. Vychází z řecké přípony -logía, která právě ve složeninách označuje dějové jméno k légo. Légo vychází z řeckého -lógos. To ve složeninách zastupuje činitelské jméno s významem sbírám, čtu, mluvím.

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby etiologie. Z výše uvedeného taktéž vyplývá, proč je správný způsob zápisu pouze v podobě etiologie. Etylogye je nejenže chybná, ale také neexistuje, a to ani v jiných podobách: etylogie, etilogie apod. Správná je pouze podoba ETIOLOGIE.

Dělení slova

etio-lo-gie

Příbuzná slova

etiologický (přídavné jméno), etiologicky (příslovce)

POZOR! Nepleťte si slovo etiologie se slovem etymologie. Etymologie zkoumá původ slov, jejich vývojové změny a také příbuznost. Takže ve zkratce: etiologie jsou nemoci, zatímco etymologie se zabývá slovy.

Skloňování

Etiologie patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. etiologie etiologie
2. etiologie etiologií
3. etiologii etiologiím
4. etiologii etiologie
5. etiologie etiologie
6. etiologii etiologiích
7. etiologií etiologiemi

Příkladové věty

Vědci dlouhou dobu zkoumali etiologii moru neboli černé smrti, než přišli na to, že ho způsobuje bakterie Yersinia Pestis a přenáší se kapénkovou infekcí při kašli.

Etiologie nemocí v sobě zahrnuje tzv. etiologickou triádu, která se zaměřuje na: původ nemoci, prostředí člověka a individuálního jedince.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – etiologie. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 03.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=etiologie
Pošli tento příspěvek svému blízkému