Oxid × oxyd

Český pravopis dovoluje pouze psaní slova v této podobě – oxid, jedná se o slovo řeckého původu, označuje sloučeninu chemického prvku s kyslíkem.

Dávejte si pozor na případnou záměnu se slovy složenými, jejichž součástí je předpona oxy- (například oxygen, oxygenace apod.) Avšak v této uvedené podobě je přípustná pouze jednotná podoba slova s „i“.

Příklady:

Při testu z chemie jsem si nemohla vzpomenout na vzorec oxidu uhelnatého.

Oxid siřičitý je jedovatý plyn.

Pošli tento příspěvek svému blízkému