Komfort × konfort

Dvojice slov je velmi často zaměňována, pravopisně správná je však pouze podoba komfort. Zdůvodněním „m“ v základu slova je původ slova. Slovo není původně české, ale pochází z anglického výrazu comfort.

Došlo k přizpůsobení pouze počátečního písmena, a to vlivem výslovnosti, jinak byl výraz v podstatě zachován (proto j v základu „m“, nikoliv nabízené „n“). Slovo již zcela přešlo do českého systému, lze jej zcela běžně skloňovat. „M“ píšeme i ve slovech příbuzných, např.: komfortní, komfortnost apod. Komfortem označujeme pohodlí, přepych, dokonalou vybavenost interiéru apod.

Příklady:

Ne každý z nás si může dovolit komfort.
Na dovolené jsme bydleli v komfortně zařízeném pokoji.

Pošli tento příspěvek svému blízkému