Nazmar × na zmar

Na první pohled se může zdát, že se jedná o příslovečnou spřežku, opak je ale pravdou. Pojďme se podívat, která u uvedených variant je správná.

Příručky výraz jako spřežku neuvádějí, proto je pravopisně správně pouze námi nabízená první varianta. Výraz bychom tedy měli psát jedině dohromady – nazmar, například: Všechna jeho píle přišla nazmar.

A co to vlastně nazmar znamená? Jedná se o příslovce, které říká, že něco přišlo ve zkázu nebo vniveč.

Příklady:

Prostředky vynaložené na vývoj tohoto stroje ale i přesto nepřišly nazmar.
Na jihu Čech přijde ročně nazmar zhruba pětina vyrobené pitné vody.
V České republice vyšly dosavadní snahy v tomto směru zatím nazmar.
Polovina práce vlády tak přichází v očích veřejnosti nazmar.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému