Empatie × empathie

Tento pojem primárně spadá do oblasti psychologie a tedy i odborné terminologie, ale postupem času se stal běžně užívaným i laickou veřejností. Námi zmíněné podstatné jméno označuje schopnost vcítit se do pocitů nebo jednání / chování jiné osoby.

Na první pohled je zřejmé, že slovo původně nepatří do našeho jazykového systému. Výraz má kořeny ve staré řečtině, konkrétně v termínu empatheia. Proto by nás možná lákalo napsat na konci slova spojení „th“. Výraz se ale začlenil do českého jazykového systému a jeho podoba se přizpůsobila výslovnosti. Nyní píšeme empatie, spojení „th“ bylo vypuštěno, protože pro české výrazy není běžné.

Podstatné jméno empatie můžeme též klasicky skloňovat podle českých vzorů (konkrétně podle vzoru růže). Stejný pravopis dodržujeme i u slov příbuzných, například empatický apod.

Příklady:

Myslím, že mužům chybí notná dávka empatie při jednání se ženami.
Měl by ses naučit být trochu více empatický.

Pošli tento příspěvek svému blízkému