Podmět × podnět

V obou případech se jedná o podstatná jména, která se běžně vyskytují v našem jazyce. Je však nutné je od sebe rozeznat a naučit se je správně používat, protože každé z nich nese jiný význam, napsat ale můžeme podnět i podmět.

Podmět je podstatné jméno z oblasti českého jazyka a označuje základní větný člen (ten společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici). Stejně tak píšeme i odvozené přídavné jméno podmětná (vedlejší věta podmětná).

Podnět s „n“ uprostřed pojmenovává nějaký stimul/impuls, který vede k jednání, činnosti apod. Pozor! Stejně tak píšeme i přídavné jméno odvozené, tedy: podnětný – povzbuzující, dávající podněty apod.

Příklady:

Vyhledejte v této větě podmět a přísudek.

To, co jsi řekl, dalo podnět k velké hádce.

Přednáška o šikaně se mi zdála velmi podnětná.

Pošli tento příspěvek svému blízkému