Motto × moto

Pod pojmem motto/moto se ukrývají například hesla nebo citáty, které uvádějí především umělecká díla a vyjadřují jejich hlavní myšlenku.

Také se jedná o frázi či skupinu slov, jimiž vyjádříme motivaci nebo záměr jednotlivce i celé skupiny.

Slangově jako moto označujeme motocykl. V tomto případě je však správné pouze psaní s jedním t. Moto též znamená pohyb.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník k heslu motto/moto uvádí následující výklad.

Původ slova motto/moto nalezneme v italském motto, které má zřejmě spojitost, díky francouzskému mot (slovo), s pozdnělatinským muttum (mumlání), vycházejícím z latinského muttīre (mumlat, polohlasně mluvit).

Moto-, vyskytující se ve složeninách (motocyklový, motoristický), vzniklo ve 20. století. Odkud se moto- vzalo, však uvedeno není.

A jak je to s pravopisem?

Moto (citát, heslo) lze psát dvojím způsobem: moto i motto. Slovo si zachovává svůj původní zápis, ale do našeho pravopisu již pronikla i jeho počeštěná varianta. Obojí je tedy správně, ale v textu se musí zachovat jednotnost.

Moto (slangově motocykl, složeniny moto-) lze psát pouze s jedním t.

Skloňování

Motto/moto (heslo, citát) patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru město.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. moto mota
2. mota mot
3. motu motům
4. moto mota
5. mota mota
6. motech motech
7. moty moty

Příkladové věty

Mým motem je: žij a nech žít.

Náš auto-moto klub v sobotu pořádá závody dětských motokár.

Jeho životním mottem, kterého se nechtěl nikdy vzdát, bylo Carpe diem.

Moje sestra uznává jen jediné motto, a to „zítra je taky den“.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – moto. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=moto
Pošli tento příspěvek svému blízkému