Demagogie × demagogye × demagogije

Co je to demagogie? Jedná se o působení na city a pudy lidí užitím lstí, lživých slibů, překrucování skutečnosti, předsudků nebo neznalosti (k dosažení nízkých politických cílů).

Jo to slovo řeckého původu; démagogos = vůdce lidu, démos = lid, agó = vedu. Toto slovo píšeme pravopisně správně pouze s měkkým i demagogie. Když však toto slovo vyslovujeme, vkrádá se nám mezi vokály i a e tzv. hiátová hláska j. Ale co to ten hiát je?

Hiátová hláska j

Hiátové hlásky vznikají v proudu řeči mezi vokály, méně často mezi konsonanty. Toto j se v minulosti objevovalo zejména ve středních Čechách. Typickým příkladem je třeba taková „olympijáda“. Aplikovat hiát ovšem můžeme i na naši demagogii, tedy „demagogije“. Jedná se však o formu nespisovnou, proto ji v pravopisném projevu nikdy nepoužívejme.

Podstatné jméno demagogie je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru růže.

Příklady:

To není demagogie, ale celkem jasná a rozumná otázka.

Ta kniha je doslova plná neznalostmi, protimluvy, demagogií a opakovaným záměrným lhaním.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému