Najisto × na jisto

Tento výraz patří do skupiny tzv. příslovečných spřežek. Ty nás mohou mnohdy potrápit.

Jedná se o spojení předložky s dalším slovním druhem v jedno slovo. Výrazy se původně vyskytovaly opakovaně vedle sebe, jazykovým vývojem došlo k jejich spojení, nyní píšeme dohromady.

Výraz najisto je jedním v nich, píšeme též vždy dohromady, jako například slova: nalevo, zpravidla, odnaproti apod. Najisto vystupuje ve významu jistě, určitě, nepochybně. Najisto může figurovat jako částice i jako příslovce. Tato spřežka nepatří k těm, které by bylo možné psát zároveň zvlášť.

Příklady:

Lupiči si šli pro lup do našeho domu najisto.

Najisto jsem se spletl.

Najisto musíme jít tou pravou cestou, která vede do temného lesa!

Pošli tento příspěvek svému blízkému