Putyka x putika

Putyka je hanlivé označení pro hospodu. Je to hospoda toho nejnižšího druhu (kořalna).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu putyka podává následující výklad.

Slovo putyka se k nám dostalo z německého Budike, Butike (malý krám, hospůdka), z románských jazyků (italština bottega, italský dialekt botiga, buttiga, puteka, francouzština boutique, španělština bodega coby vinný sklep) to přes latinské apothēca (sklad, spižírna) z řeckého apothēkē (téhož významu).

Putyka byla přejata do našeho jazyka a počeštěna; psaní „y“ se přizpůsobilo „t“ jakožto tvrdé souhlásce. Správný způsob psaní je pouze v podobě PUTYKA.

Dělení slova:

pu-ty-ka

Příbuzná slova:

putykový (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo putyka, jsou: hospoda, krčma, kořalna, pajzl.

Skloňování

Putyka patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. putyka putyky
2. putyky putyk
3. putyce putykám
4. putyku putyky
5. putyko putyky
6. putyce putykách
7. putykou putykami

Příkladové věty

Já bych do té putyky nešla, ale on tam vysedává každý den.

Frantu najdeš v Žumpě, v té putyce u zastávky.

Cirk La Putyka je nový trend v moderním cirkusáctví a je známý po celém kontintu.

Myslela jsem si, jaký to nebude fajnový lokál, ale když jsem vstoupila do dveří té příšerné putyky, chtělo se mi utéct.

 

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – putyka. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 22.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=putyka
Pošli tento příspěvek svému blízkému