Myriáda × miriada

Slovo myriáda pochází z řečtiny a znamená deset tisíc. V přeneseném významu pak označuje nesčíslné množství.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu myriáda podává následující výklad.

Slovo myriáda má původ v řeckém mȳriás (2. pád mȳriádos; deset tisíc). Myriáda se k nám dostala z německého Myriaden a anglického myriads. Myriáda obyčejně bývá používaná v množném čísle, označuje nesčíslné množství a pojem známe již z 19. století.

Myriáda je slovo přejaté, které si do jisté míry zachovalo svůj zápis, především psaní „y“ (Myriaden, myriads, mȳriás → myriáda). Miriada neexistuje.

Dělení slova:

my-riá-da

Skloňování

Myriáda patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. myriáda myriády
2. myriády myriád
3. myriádě myriádám
4. myriádu myriády
5. myriádo myriády
6. myriádě myriádách
7. myriádou myriádami

Příkladové věty

Strávili jsme dva dny v horské divočině daleko od lidí a každou noc jsme na obloze sledovali myriády hvězd.

Každý rok na jaře nám sad zkrášlí myriády květů.

Z jara ožívají myriády včel, čmeláků, motýlů a jiného hmyzu, které láká libá vůně všemožných květů.

Mám doma jen malé akvárium, takže když se mi přemnožili krunýřovci, zdálo se, že dno, sklo i rostlinky se hemží myriádami maličkých rybiček.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – myriáda. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 01.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=myri%C3%A1da
Pošli tento příspěvek svému blízkému