Vágní × fádní

Z hlediska pravopisu jsou obě výše zmíněná slova správně. V čem je tedy háček? Háček je v samotných významech nabízených slov.

Vágní

Toto přídavné jméno je výkladovými slovníky popisováno jako něco neurčitého, nejistého, nepřesného nebo nejasného, a tím pochybného.

Fádní

Fádní je podle výkladových slovníků něco, co je jednotvárné, nevýrazné, nezajímavé nebo nudné (například fádní chuť). Slovo pochází z francouzského fade, a to z latinského fatidus, což v překladu znamená nechutný.

Jak vidíte, oba zmíněné výrazy spolu nemají nic společného, proto je nezaměňujte, nejedná se o synonyma. Od obou slov můžeme tvořit podstatná jména (vágnost, fádnost) a příslovce (vágně, fádně).

Příklady:

Řada diplomatů ale dokument považuje za příliš vágní.
Všechny ty pojmy se ze dne na den ukázaly jako velmi vágní.
Tahle kompozice je na můj vkus až příliš fádní.
Prostě příjemná změna pro jinak šedé a fádní okolí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému