Přezůvky × přezúvky

Podle Slovníku spisovné češtiny lze označit domácí obuv obecně v 1. pádu jednotného čísla jako přezůvka i přezuvka, v množném čísle tedy přezůvky i přezuvky.

Přezůvky píšeme pravopisně správně jedině s kroužkem nad u. A proč tomu tak je?

Ů s kroužkem píšeme:

  • Uprostřed domácích slov – půda, schůzka, průkaz
  • Na konci domácích slov, nesmí ale jít o citoslovce – domů, vagonů

Ú s čárkou píšeme:

  • Vždy na začátku slova – úl, úkol, úžeh, úhoř
  • U citoslovcí – vrkú, bú, cukrú
  • Po předponách a v druhých částech složenin – trojúhelník, neúnavný, zaútočit
  • Uprostřed a na konci některých cizích slov – manikúra, skútr, iglú, štrúdl

Ve slově přezůvky píšeme vždy u s kroužkem, protože je u uprostřed domácího slova.

Příklady:

Žáci si s sebou vezmou pouze přezůvky.
Sestřička mě vybavila přezuvkami a košilkou, odebrala mi krev a nechala mě na pokoji.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému