Labyrint × labirint

Z námi nabízené dvojice je pravopisně správný pouze jeden tvar, a to labyrint s „y“. Pravopis ale nelze vysvětlovat tím, že podstatné jméno labyrint patří mezi vyjmenovaná slova po písmenu „b“, jak jsme často zvyklí.

V tomto případě se jedná o slovo cizího původu a tak není možné na něj uplatňovat běžná pravidla. Při psaní tohoto podstatného jména vycházíme z jeho původního tvaru, který se do našeho jazykového systému dostal skrze výraz latinský labyrinthus či výraz řecký labýrinthos.

V základu obou těchto výrazů vidíme též „y“, a proto je nutné podobu respektovat i po začlenění slova do našeho pravopisu. Slovo labyrint označuje bludiště, původně se jednalo o konkrétní název sídla krále Minoa na Krétě (blíže báje o Minotaurovi).

Příklady:

V tom labyrintu všemožných ulic jsem si připadal zcela ztracen.

Sochař Daidalos vybudoval spletitý labyrint, aby do něho mohl být schován Minotaurus.

Pošli tento příspěvek svému blízkému