Vlys × vlis

Psaní tohoto slova se nám může jevit jako sporné a ne zcela jednoznačné. Dle Pravidel českého pravopisu lze však napsat pouze vlys s „y“.

Při zdůvodnění „y/i“ nás může zmást, pokud si řekneme, že uvedené podstatné jméno je odvozeno od slovesa vlisovat, lisovat- v tom případě by se skutečně psalo „i“, ale není tomu tak.  Slovo vlys označuje specifický druh ozdobného vodorovného pruhu na stěně nějaké stavby.

V žádném případě se nejedná o slovo příbuzné ke slovesu lisovat. Výraz je tedy nejlepší si zapamatovat. Na některých školách je dokonce slovo vlys řazeno mezi vyjmenovaná slova, nejedná se však o slovo příliš používané v běžném jazyce, proto není toto zařazení ustálené.

Příklad:

Na starších stavbách je možné rozeznat vlysem zdobený reliéf.

Vlys se využívá v architektuře i dnes.

Pošli tento příspěvek svému blízkému