Konzilium × konsilium

Současný jazyk upřednostňuje podobu konzilium se „z“ v základu slova. Slovo pochází z latiny, a proto by bylo možné psát „s“.

Vývojem jazyka jsou ovšem tyto podoby vytlačovány a nahrazovány tvary s písmenem „z“ (gymnázium, filozofie, romantizmus apod.). Stejné je to i v tomto případě – je užívána podoba konzilium, která odpovídá nejen správné výslovnosti, ale je i bližší českému jazykovému systému.

Varianty se „z“ se dají použít téměř kdykoli, varianty s písmenem „s“, jsou často vnímány jako příznakové (užívají se ve specifickém kontextu, např. ryze odborném). Konzilium je podstatné jméno, které se užívá pro pojmenování poradního sboru lékařů

Příklady:

Ve Fakultní nemocnici bylo svoláno odborné konzilium lékařů.

Chtěl bych poděkovat všem členům mimořádného konzilia.

Pošli tento příspěvek svému blízkému