Balustráda × baluztráda

Pojmem balustráda označujeme ozdobné zábradlí, které je složené z balustrů (individuálně tvarovaných balustrových kuželek; sloupkové).

Balustrády mají své uplatnění na schodištích, terasách či balkonech. Oblíbené byly například na zámcích, panských sídlech i v katedrálách.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu balustráda podává následující výklad.

Slovo balustráda má původ ve francouzském balustrade z italského balaustrata od balaust(r)a, tedy květ granátového jablka, to přes latinské balaustium z řeckého balaústion (týž význam). Podle jeho protáhlého a zesíleného tvaru, se kterým byly sloupky srovnávány.

Jedná se o slovo přejaté a do jisté míry počeštěné. Jediný správný způsob psaní je v podobě BALUSTRÁDA (z fr. balustrade).

Dělení slova:

ba-lu-s-t-rá-da

Skloňování

Balustráda patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. balustráda balustrády
2. balustrády balustrád
3. balustrádě balustrádám
4. balustrádu balustrády
5. balustrádo balustrády
6. balustrádě balustrádách
7. balustrádou balustrádami

Příkladové věty

Opírala jsem se o ozdobnou balustrádu na terase a koukala do zarostlé zahrady.

Balustrády schodiště byly dole zakončeny sochami buclatých andělíčků.

Ta stará vila má balkon s nádhernou balustrádou.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – balustráda. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=balustr%C3%A1da
Pošli tento příspěvek svému blízkému